Privacy Notice

Fountain International tôn trọng sự riêng tư của mỗi cá nhân ai ghé thăm trang web của chúng tôi, ("Site") và chúng tôi cam kết mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Hãy dành một chút thời gian để đọc các tuyên bố chính sách sau đây và để hiểu làm thế nào Fountain International thu thập, sử dụng và bảo đảm các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang web.

Việc Sử dụng trang web này bạn công nhận các chính sách bảo mật.
Đôi khi Fountain International có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể khi bạn đặt hàng để mua sản phẩm trực tuyến (online), hãy nhập một rút thăm trúng thưởng (sweepstakes) hoặc liên hệ với chúng tôi. Trong trường hợp này, Fountain International cần thông tin, chẳng hạn như tên, internet và / hoặc địa chỉ e-mail, địa chỉ chi trả (billing), địa chỉ giao hàng, số điện thoại, số thẻ tín dụng, vv, để đáp ứng với yêu cầu của bạn hoặc liên hệ với bạn. Khi nhận được thông tin từ bạn gởi đến, Fountain International sẽ chỉ yêu cầu các thông tin chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi cần để cung cấp sản phẩm hoặc các thông tin mà bạn yêu cầu. Fountain International có thể sử dụng thông tin khách hàng để cải thiện trang web của chúng tôi, để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, hoặc để giao tiếp với bạn về những sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng với các đối tác kinh doanh để xử lý thẻ tín dụng và xác thực, giao sản phẩm, hoặc các mục đích kinh doanh khác. Tuy nhiên, Fountain International chỉ chia sẻ thông tin khách hàng với các đối tác kinh doanh theo các điều khoản như cấm họ làm bất kỳ mục đích thương mại độc lập của cá nhân nhận dạng thông tin khách hàng và cấm họ từ việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba hoặc làm cho dữ liệu công bố công khai.

Giống như nhiều trang web thương mại khác, trang web Fountain International có thể sử dụng một công nghệ chuẩn gọi là một "cookie" để đo số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau của trang web. Cookie được thiết kế, nói chung, để thu thập và lưu trữ tên của các khu vực mà bạn truy cập trên Internet (ví dụ, aol.com, nếu bạn đang kết nối từ một tài khoản America Online), ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web của Fountain International, và địa chỉ Internet của trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp vào trang web Fountain International. Fountain International sử dụng các thông tin được thu thập bởi các cookie để cải thiện trang web và làm cho nó hữu ích hơn cho khách đến viếng thăm trang web. Cookie của Fountain International không thu thập thông tin cá nhân.

Fountain International có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, mà không thông báo trước cho bạn, để đáp ứng với các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ khác; để tuân theo các trát hầu tòa, lệnh tòa án hoặc yêu cầu cơ quan hành chính hợp pháp cho thông tin, để thực thi hợp đồng của chúng tôi hoặc quyền sở hữu, để bảo vệ bản thân hoặc người khác, hoặc khi có yêu cầu hoặc pháp luật cho phép. Ví dụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để giảm nguy cơ gian lận hoặc nếu ai đó sử dụng hoặc cố gắng sử dụng trang web của chúng tôi vì những lý do bất hợp pháp hoặc để gian lận. Thông tin chúng tôi thu thập cũng có thể được chuyển giao trong kết nối với bất kỳ việc bán hàng hoặc sáp nhập công ty hoặc bất kỳ bộ phận hoặc kinh doanh dòng của công ty mà các thông tin liên quan.

Fountain International sử dụng phương tiện thương mại hợp lý để bảo vệ sự toàn vẹn trang web của chúng tôi và tính bảo mật của dữ liệu thu thập được. Vì vậy, nếu bạn đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng tầng ổ cấm bảo mật (Secure Sockets Layer) mã hóa để bảo vệ sự an toàn của việc truyền tải. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp đảm bảo tuyệt đối chống lại, và sẽ không chịu trách nhiệm, vi phạm bảo mật do lỗi hệ thống hoặc truy cập trái phép của các bên thứ ba.

Site Fountain International có mục đích chỉ sử dụng bởi các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi , không đệ trình mọi thông tin cho trang web.

TTrang web này có thể chứa liên kết đến các trang web của các nhà bán lẻ hoặc các bên thứ ba khác không trực thuộc với Fountain International. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các hoạt động của hoặc bộ sưu tập của bất kỳ thông tin từ bất kỳ trang web điều hành bởi bên thứ ba không liên kết. Để biết thông tin có liên quan, xin vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật cho bất kỳ trang web liên kết.

Bởi vì doanh nghiệp của chúng tôi và những luật lệ quy định chúng tôi thay đổi theo thời gian, và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách này. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách này,chúng tôi sẽ đăng các phiên bản sửa đổi trên trang web này.