Shipping & Returns

Thông tin quan trọng dành cho Khách hàng Quốc tế (bên ngoài Hoa Kỳ)

Đơn đặt hàng Vận chuyển miễn phí vận chuyển qua đường hàng không quốc tế ưu tiên.
Giao hàng thông thường là 7-10 ngày làm việc sau khi đặt đơn hàng, tùy thuộc vào quốc gia của bạn.
Đơn đặt hàng IPA không được theo dõi, và không hoàn lại tiền dành cho đơn hàng bị mất.

Đơn đặt hàng gửi tốc hành được vận chuyển qua DHL và DHL đối tác.
Giao hàng thông thường là 5-7 ngày làm việc sau khi đặt đơn hàng, tùy thuộc vào quốc gia của bạn.
Đơn đặt hàng được theo dõi, và chịu sự thay thế nếu bị mất.

Shipping

Thuế nhập khẩu:
Bạn có thể phải nộp thuế nhập khẩu và / hoặc thuế hải quan. Bạn cũng có thể phải trả một môi giới chứng (xử lý) phí dành cho lô hàng. Bạn sẽ được lập hoá đơn trực tiếp cho họ trong quốc gia của bạn. Những chi phí riêng biệt với mọi chi phí vận chuyển bạn phải trả khi bạn đặt hàng.

Hoá đơn,kê khai giá trị và mô tả sản phẩm:
Để giúp tiết kiệm tài nguyên khan hiếm của địa cầu, chúng tôi gửi hóa đơn qua email của bạn cho tất cả các Đơn đặt hàng. Một hóa đơn được yêu cầu phải bao gồm trong đơn hàng của bạn dành cho trường hợp giao hàng vận chuyển khẩn.Hóa đơn sẽ ghi rõ tên của từng sản phẩm mà bạn đặt, số lượng từng mặt hàng và chi phí.

BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM!

Hãy chắc chắn rằng địa chỉ giao hàng, số điện thoại và email của bạn có đầy đủ và hoàn chỉnh. Các số điện thoại hoặc email có thể được sử dụng bởi các công ty vận chuyển để liên lạc với bạn trong trường hợp họ giao hàng có vấn đề về đơn hàng của bạn.

QUAN TRỌNG! Fountain International sẽ không chịu trách nhiệm đối với các gói hàng bị từ chối hoặc người của Hải quan trong nước của bạn nắm giữ.
Hãy liên hệ với cơ quan Hải quan của bạn và hỏi về quy định nhập khẩu và nhửng hạn chế trước khi đặt hàng. Điều quan trọng là bạn phải trở nên quen thuộc với các chính sách hải quan đối với quốc gia cụ thể của bạn trước khi đặt hàng. Quy định hải quan khác nhau tùy theo từng quốc gia và không biết quy định của họ có thể dẫn đến việc đơn hàng của bạn phát sinh thuế nhập khẩu cao, giao hàng bị trì hoãn hoặc thậm chí gởi hàng trả lại. Xin vui lòng kiểm tra với cơ quan Hải quan của bạn để xem nếu quốc gia của bạn cho phép các lô hàng của các sản phẩm bạn đang có kế hoạch đặt hàng từ chúng tôi và nếu có cần thêm giấy phép bổ sung hoặc giấy cho phép cần thiết.

Tiền hoàn lại liên quan đến vận chuyển: Nếu đơn hàng của bạn trả lại cho chúng tôi vì một lệnh cấm / hạn chế về chính sách sản phẩm, một địa chỉ sai, từ chối trả tiền lệ phí hải quan, hoặc từ chối nhận hàng đã đặt hoặc không có ai ở đó để nhận hàng từ người giao hàng cho bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền cho thẻ tín dụng(credit card) của bạn như sau: Bạn sẽ được hoàn trả tổng số tiền của đơn hàng, trừ đi các chi phí vận chuyển, và trừ đi 20% giá trị của đơn hàng,(như phí cất lại).Chúng tôi cũng sẽ trừ bất kỳ chi phí bênh ngoài Corporation International Fountain đã phát sinh trong quá trình vận chuyển, chẳng hạn như phí lưu kho,chi phí cho bưu chính trở về.

Nếu chi phí để trả lại sản phẩm cho chúng tôi là lớn hơn so với chi phí hoàn trả , chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà chuyên chở từ bỏ đơn đặt hàng và sẽ không có credit cho đơn đặt hàng. Nếu bất kỳ sản phẩm nào được thu giữ bởi Hải quan, sẽ không có credit xử lý cho sản phẩm đó.

Nếu bạn chọn bưu phẩm Quốc tế miễn phí như một phương pháp vận chuyển và hàng của bạn bị mất tiền đơn hàng của bạn là không có được hoàn lại.

Không ban hành tiền hoàn trả cho đến khi gói hàng thật sự trở lại trong kho của chúng tôi.

Vận chuyển nhanh so với vận chuyển quốc tế Miễn phí:
  • Đơn đặt hàng sử dụng vận chuyển Khẩn được giao một cách nhanh chóng hơn so với vận chuyển bưu phẩm ưu tiên quốc tế miễn phí.
  • Vận chuyển bưu phẩm ưu tiên quốc tế miễn phí ít có khả năng bị ngăn chặn bởi hải quan hoặc có lệ phí nhập khẩu và thuế được áp dụng, nhưng họ không có thông tin theo dõi, và mất nhiều thời gian để giao hàng. Nếu lô hàng của bạn bị mất, tiền của bạn sẽ không được hoàn trả. (Xin vui lòng xem xét độ tin cậy của dịch vụ bưu chính quốc gia của bạn khi lựa chọn phương pháp vận chuyển của bạn.)
Thêm thông tin về vận chuyển đối với quốc gia của mình, xin vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ khách hàng thân thiện của chúng tôi. Nếu có những vấn đề mà chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cho bạn biết.

Trả lại sản phẩm

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được số uỷ quyền trả lại hàng hóa và được sự hướng dẫn trước khi trả lại bất kỳ hàng hóa nào. Hàng hóa phải được trả lại trong tình trạng có thể bán được để nhận được tiền (credit). Toàn bộ credit sẽ được cấp cho hàng hóa chưa mở và trả lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn nhận lô hàng. Một lệ phí cất lạị(stocking fee) 15% sẽ được áp dụng cho người có số uỷ quyền trả lại hàng hóa nhận được sau 15 ngày và lệ phí cất lại (stocking fee)25% sẽ được áp dụng cho người không có số uỷ quyền trả lại hàng hóa. Sản phẩm trả lại không thể được chấp nhận sau 30 ngày kể từ ngày bạn nhận lô hàng.

Gia hạn giao hàng

Chúng tôi thường xuyên thực hiện tích trữ tất cả các mặt hàng mà chúng tôi bán,mặc dù mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì hàng tồn kho của mỗi sản phẩm, thỉnh thoảng chúng tôi có thể hết một số sản phẩm. Trong sự kiện này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thời gian dự kiến sẵn có và cung cấp cho bạn các lựa chọn hủy đơn đặt hàng về mặt hàng chưa có, trì hoãn hàng của toàn bộ đơn hàng của bạn cho đến khi sản phẩm có sẵn, hoặc nhận trước một phần của các số hàng có sẳn,còn mặt hàng hết hàng khi họ có hàng sẻ gỡi sau.

Việc kiểm tra thẻ tín dụng cho khách hàng lần đầu

Để đảm bảo không có người sử dụng thẻ tín dụng của bạn mà bạn không biết chúng tôi có thể giữ đơn hàng của bạn tạm thời để liên lạc với bạn cho thêm thông tin để xác minh rằng bạn là chủ tài khoản. Nếu có điều cần thiết, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.