Penghantaran & Pemulangan

Maklumat Penting untuk Pelanggan Antarabangsa (diluar Amerika Syarikat)

Penghantaran pesanan Percuma dihantar melalui Mel Udara Keutamaan Antarabangsa.
Penghantaran biasa adalah 7-10 hari kerja selepas penempatan pesanan, bergantung kepada negara anda.
Pesanan IPA adalah tidak dijejak, dan tiada pembayaran akan diberi untuk pesanan yang hilang.

Penghantaran pesanan Cepat dihantar melalui DHL dan rakan kongsi DHL.
Penghantaran biasa adalah 5-7 hari kerja selepas penempatan pesanan, bergantung kepada negara anda.
Pesanan dijejak, dan gantian diberikan jika hilang.

Penghantaran

Cukai Import:
Anda mungkin perlu membayar cukai import dan/atau duti kastam. Anda juga mungkin dikehendaki untuk membayar yuran brokeraj (pengendalian) untuk penghantaran. Anda akan dikenakan caj oleh mereka di negara anda. Caj ini adalah berasingan daripada apa-apa caj penghantaran yang anda bayar apabila anda membuat pesanan.

Invois, Pengisytiharan Nilai dan Penerangan Produk:
Untuk membantu menjimat sumber yang terhad didunia ini, kami menghantar invois anda melalui e-mel untuk semua pesanan. Invois juga perlu disertakan dengan pesanan anda untuk Penghantaran Cepat. Invois akan menunjukkan nama setiap produk yang anda pesan, kuantiti setiap barang, dan harganya.

ANDA BERTANGGUNGJAWAB!

Sila pastikan alamat penghantaran, nombor telefon dan e-mel anda adalah penuh dan lengkap. Nombor telefon atau e-mel boleh digunakan oleh syarikat penghantaran untuk menghubungi anda sekiranya mereka mempunyai masalah untuk menghantar pesanan anda.

PENTING! Fountain International TIDAK akan bertanggungjawab ke atas pakej yang enggan diterima atau ditahan oleh Kastam di negara anda.
Sila hubungi pejabat Kastam anda dan bertanya tentang peraturan-peraturan import dan sekatan sebelum meletakkan pesanan anda. Adalah penting bagi anda untuk membiasakan diri dengan dasar Kastam untuk negara anda sebelum membuat pesanan. Peraturan-peraturan kastam berbeza mengikut negara dan tidak mengetahui peraturan-peraturan tersebut boleh menyebabkan pesanan anda menanggung duti import yang tinggi, penghantaran tertangguh atau dikembalikan. Sila semak dengan Pejabat Kastam anda untuk mengetahui jika negara anda membenarkan penghantaran produk yang anda merancang untuk menempah dari kami dan jika apa-apa lesen atau permit tambahan diperlukan.

BAYARAN BALIK yang berkaitan dengan penghantaran: Jika pesanan anda dipulangkan kepada kami kerana diharamkan /polisi yang melarang produk itu, alamat yang salah, keengganan untuk membayar yuran kastam, atau keengganan untuk menerima pesanan atau kerana tidak berada untuk menerima penghantaran pesanan anda, kami akan membayar balik kad kredit anda seperti berikut: Anda akan dibayar balik jumlah pesanan itu, tolak caj penghantaran, dan tolak 20% daripada nilai pesanan itu, (sebagai yuran penstokan semula). Kami juga akan tolak apa-apa caj lain dimana Fountain International telah bertanggung semasa penghantaran, seperti bayaran gudang, yuran pos pergi balik, dan lain-lain.

Jika kos untuk memulang produk kepada kita adalah lebih besar daripada kos bayaran balik yang ditetapkan, kita akan mengarahkan penghantar untuk membuang pesanan itu dan ini bermakna TIADA kredit untuk pesanan itu. Jika mana-mana produk disita oleh kastam, bermakna TIADA kredit akan diberi untuk produk itu.

Bayaran balik tidak akan diberi jika anda memilih Mel Udara Keutamaan Antarabangsa percuma sebagai kaedah penghantaran dan pesanan anda hilang.

Tiada bayaran balik akan dikeluarkan sehingga pakej yang dikembalikan sampai secara fizikal di gudang kami.

Perbezaan Antara Penghantaran Cepat dan Penghantaran Mel Udara Keutamaan Antarabangsa Percuma:
  • Pesanan menggunakan Penghantaran Cepat akan dihantar lebih cepat daripada Penghantaran Mel Udara Keutamaan Antarabangsa Percuma.
  • Mel Udara Keutamaan Antarabangsa Percuma kemungkinan kurang ditahan oleh Kastam atau dikenakan bayaran import dan duti, tetapi ia tidak mempunyai maklumat untuk dijejak dan mengambil masa yang lebih panjang untuk penghantaran. Jika penghantaran anda hilang, bayaran anda tidak akan dikembalikan. (Sila pertimbangkan kebolehpercayaan Perkhidmatan Pos negara anda apabila memilih kaedah penghantaran anda.)
Untuk maklumat lanjut mengenai penghantaran di negara anda, sila hubungi kakitangan sokongan pelanggan kami yang mesra. Jika terdapat isu-isu yang kami sedar, kami akan memberitahu anda.

Pemulangan Produk

Sila hubungi kami untuk mendapat Nombor Kebenaran Pulangan Produk (RMA) dan arahan seterusnya sebelum menghantar kembali apa-apa barangan. Anda bertanggungjawab untuk membayar kos penghantaran untuk memulangkan produk-produk anda. Kami mengesyorkan anda menggunakan perkhidmatan jejak. Produk-produk mesti dikembalikan dalam keadaan yang boleh dijual untuk menerima kredit. Kredit penuh akan diberikan untuk barangan yang belum dibuka, dikembalikan dalam tempoh 15 hari dari tarikh penerimaan penghantaran anda. Bayaran penstokan semula 15% akan digunakan untuk pulangan yang dibenarkan, dan diterima selepas 15 hari dan yuran penstokan semula 25% akan digunakan untuk pulangan yang tidak dibenarkan. Pulangan produk selepas 30 hari tidak boleh diterima dari tarikh penerimaan penghantaran anda.

Pesanan Belakang

Kami menentukan setaip barangan kami adalah dalam stok. Walaupun setiap usaha dibuat untuk mengekalkan inventori untuk setiap produk, kadang-kadang kami mungkin kehabisan produk tertentu. Dalam keadaan ini, kami akan memberi anda satu masa anggaran ketersediaan dan memberi anda pilihan untuk membatalkan produk yang tidak mencukupi, menangguhkan penghantaran keseluruhan pesanan anda sehingga produk yang ditempah boleh didapati, atau menghantar separa bagi produk-produk yang ada dan lainnya dihantar bila ia boleh didapati. Tiada caj penghantaran tambahan akan ditanggung oleh anda untuk penghantaran separa.

Pengesahan kad kredit untuk pelanggan kali pertama

Untuk memastikan tiada seorang pun menggunakan kad kredit anda tanpa pengetahuan anda, kami mungkin menahan pesanan anda buat sementara waktu untuk menghubungi anda untuk maklumat tambahan untuk mengesahkan bahawa anda adalah pemegang akaun. Jika perlu, kami akan menghubungi anda melalui e-mel.