Read Before Ordering

Đọc Thông tin quan trọng nầy trước khi mua hàng hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm

Các sản phẩm và khiếu nại thực hiện về các sản phẩm cụ thể trên hoặc thông qua trang web nầy chưa được đánh giá bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và không được phê chuẩn để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh.

Trang web nầy không có ý định để chẩn đoán, điều trị hoặc tư vấn y tế. Sản phẩm, dịch vụ, thông tin và nội dung khác được cung cấp trên trang web nầy, bao gồm cả thông tin có thể được cung cấp trên trang web nầy trực tiếp hoặc bằng cách liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp chỉ mục đích cho thông tin. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hay chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe khác liên quan đến bất kỳ y tế hoặc sức khỏe liên quan đến chẩn đoán hoặc điều trị tùy chọn.

Không bao giờ bỏ qua hoặc trì hoãn tư vấn y tế dựa trên những thông tin bạn có thể đã đọc trên trang web nầy. Thông tin được cung cấp trên trang web nầy và các trang web liên kết, bao gồm thông tin liên quan đến các điều kiện y tế và sức khỏe, phương pháp điều trị và các sản phẩm có thể được cung cấp dưới dạng tóm tắt. Thông tin trên trang web nầy bao gồm bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì không nên được coi là một sự thay thế cho lời khuyên từ các chuyên gia y tế. Trang web nầy không khuyến cáo tự quản lý các vấn đề về sức khỏe. Thông tin trên trang web nầy là không toàn diện và không bao gồm tất cả các bệnh, bệnh tật, tình trạng sức khỏe hoặc điều trị của họ. bạn nên có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe, kịp thời liên lạc với chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe của bạn .

Bạn không nên sử dụng các thông tin hoặc dịch vụ trên trang web nầy để chẩn đoán hoặc điều trị bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc cho toa thuốc của bất kỳ loại thuốc nào hoặc các điều trị khác. Bạn nên luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn và đọc các thông tin được cung cấp bởi nhà sản xuất sản phẩm và bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì, trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc, dinh dưỡng, thảo dược hoặc sản phẩm vi lượng đồng căn hoặc trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục hoặc ăn kiêng hoặc bắt đầu điều trị cho một vấn đề sức khỏe. Mọi ngưới điều khác nhau và có thể phản ứng khác nhau đối với các sản phẩm khác nhau. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn về các tương tác giữa các loại thuốc bổ sung dinh dưỡng bạn đang dùng . Ý kiến được thực hiện trong bất kỳ trang web liên kết đến trang web nầy không phải là yêu sách của chúng tôi. hoặc làm họ đại diện cho các vị trí hoặc ý nghỉ về Fountain International. Sản phẩm đánh giá của bất cứ nhân viên hiện tại hoặc trước đó hoặc người sử dụng trang web là đúng quan điểm cá nhân của riêng mình thực hiện trong khả năng cá nhân của riêng mình và không được dự định như là một thay thế cho chăm sóc y tế thích hợp hoặc lời khuyên từ một chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Luôn kiểm tra nhãn sản phẩm hoặc bao bì trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào. Nếu có sự khác biệt, bạn nên làm theo các thông tin trên nhãn sản phẩm hoặc bao bì.

Fountain International không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin được cung cấp trên trang web này liên quan đến các khuyến nghị với các liên quan đến sản phẩm bổ sung cho bất kỳ mục đích y tế nào. Các sản phẩm hoặc yêu cầu thực hiện về các chất dinh dưỡng hoặc sản phẩm cụ thể chưa được đánh giá bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm . Các sản phẩm giảm béo không có ý định để điều trị, ngăn ngừa bệnh hoặc chữa bệnh. Tham khảo ý kiến với chuyên viên y tế trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiên, bổ sung hoặc chương trình tập thể dục. Fountain International không có bảo đãm hoặc bảo hành đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ bán ra.

Fountain International không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp ngay cả khi Fountain International đã được thông báo về khả năng thiệt hại.

Bạn có trách nhiệm biết và theo luật pháp địa phương của bạn và các quy định liên quan đến những sản phẩm có thể được nhập khẩu hợp pháp,và trong hoàn cảnh nào. Hãy tham khảo các Vận chuyển và Trả về ở trang thông tin để biết thêm.